CZARNA ZIEMIAGrudzień 2012
Rocznik 2, Numer  5     
 


 


 

 

 

  Pismo Informacyjne Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

 


 

Czas na nowe „Gleboznawstwo”

Cezary Kabała, Wrocław

 

Postęp w każdej dziedzinie nauki sprawia, że nawet najlepsze podręczniki z czasem dezaktualizują się. Nie inaczej jest w naukach o glebie, które, korzystając z ogromnego postępu technologicznego, na nowo odkrywają istotę zjawisk lub naturę substancji występujących w glebach. Szczególnie duży postęp odnotować należy w zakresie badań nad związkami organicznymi w glebach, niektórymi właściwościami fizycznymi gleb, rozpuszczalnością i biodostępnością makro i mikroskładników, istotą i przebiegiem procesów glebotwórczych a także ochroną gleb i rekultywacją gruntów zdegradowanych. Nie mniej istotne są dążenia do zbliżenia krajowych klasyfikacji do standardowych rozwiązań międzynarodowych. W ostatnim czasie zmodyfikowana została klasyfikacja uziarnienia gleb oraz systematyka gleb Polski – dwa systemy podziałowe o kluczowym znaczeniu dla gleboznawstwa polskiego. Te nowe klasyfikacje jeszcze nie okrzepły w naszej świadomości, ale nie zmienia to faktu, że już nas obowiązują. Historia uczy jednak, że dopiero wtedy nowe zasady zaczynają w pełni obowiązywać, kiedy pojawią się w oficjalnych podręcznikach i skryptach akademickich. Wydawnictwa te są bowiem traktowane jak wykładnia wiedzy nowoczesnej, ale już powszechnie akceptowanej w środowisku naukowym.

Postulat wydania nowego podręcznika gleboznawstwa często pojawiał się w dyskusjach podczas ostatniego zjazdu PTG w Toruniu, toteż Zarząd Główny PTG uznał to za jedno z priorytetowych i najpilniejszych zadań. W toku dyskusji ustalono, że prace powinny iść w kierunku opracowania zupełnie nowego formatu, który zastąpi wielokrotnie wznawiany podręcznik pod redakcją najpierw prof. Bohdana Dobrzańskiego, a później prof. Saturnina Zawadzkiego. Uznano przy tym, że wieloautorska formuła podręcznika znakomicie się sprawdziła i powinna być utrzymana.  Zaszczytu, ale i trudnych obowiązków koordynatora prac nad nowym podręcznikiem podjął się prof. Andrzej Mocek, którego autorytet w środowisku gleboznawców polskich, talenty organizacyjne oraz umiejętności mediacyjne gwarantują powodzenie przedsięwzięcia. Podręcznikiem poważnie zainteresowało się Wydawnictwo Naukowe PWN, co pozwala oczekiwać wysokiego poziomu edycyjnego książki a także powszechnej jej dostępności w ogólnopolskiej sieci sprzedaży.

U progu Nowego Roku życzymy profesorowi Andrzejowi Mockowi i wszystkim Autorom wytrwałości i lekkiego pióra. 


 


 


 

Profesor Andrzej Mocek wybrany do CK!

 


19 grudnia 2012 r. ogłoszone zostały wyniki wyborów do Centralnej Komisji do spraw Tytułów i Stopni Naukowych na kadencję 2013-2016. Nie trzeba tłumaczyć, jak wielkim zainteresowaniem cieszyły się wybory do gremium odgrywającego kluczową rolę w awansach kadry naukowej. Tym bardziej ważna dla naszego środowiska jest informacja o ponownym wyborze prof. Andrzeja Mocka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, reprezentującemu dyscyplinę Agronomia w dziedzinie Nauki Rolnicze. Gratulujemy profesorowi A. Mockowi i gratulujemy wszystkim aspirantom gleboznawstwa, którzy nadal mogą liczyć na konstruktywne wsparcie ich wniosków na forum CK.

 Kompletujemy bazę polskich publikacji gleboznawczych

 


Jak informowaliśmy ostatnio, stworzona została internetowa baza polskich publikacji w dziedzinie nauk o glebie, obejmującą między innymi chemię rolną i mikrobiologię rolniczą. Baza obejmuje publikacje, które ukazały się w czasopismach z listy JCR oraz w innych polskich periodykach aspirujących do tej listy. Baza uruchomiona została na stronie internetowej: http://szopka.up.wroc.pl/

Po niespełna dwóch miesiącach istnienia widać już, że baza była potrzebna i prawdopodobnie spełni swoją rolę. Strona jest coraz częściej odwiedzana  i przeszukiwana. Regularnie napływają też informacje o publikacjach nowych oraz przeoczonych pracach z lat poprzednich.

Wszystkich, którzy jeszcze nie odwiedzili strony, zachęcamy do zerknięcia, czy w wykazach nie brakuje ich własnych publikacji. A także do zapamiętania strony w zakładce Ulubione...

Kolejne polskie czasopisma naukowe podejmują wyzwanie walki o uznanie międzynarodowe i Impact Factor. Zatem rozszerzać będziemy listę czasopism uwzględnionych w naszej bazie, w części „Czasopisma Aspirujące do JCR”. Wśród tych periodyków znalazła się m.in. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych wydawana przez IOŚ. Prosimy o informacje, które kolejne polskie czasopisma należy objąć indeksacją. W przypadku tych czasopism przyjmujemy zasadę, że do bazy wprowadzamy publikacje wydane po 2010 roku.    

Wszelkie uwagi i zgłoszenia nowych publikacji powinny być przesyłane do administratora strony dr Katarzyny Szopki (e-mail: katarzyna.szopka@up.wroc.pl).

 Strony internetowe oddziałów PTG

 


W czasach komunikacji elektronicznej kluczowego znaczenia nabiera błyskawiczny dostęp do informacji poprzez internet.  Polskie Towarzystwo Gleboznawcze od kilku lat posiada stronę internetową, administrowaną przez dr hab. Marka Drewnika, która dostarcza podstawowych informacji o celach towarzystwa, jego władzach, komisjach naukowych oraz wydawnictwie towarzystwa – Rocznikach Gleboznawczych. Na stronie zamieszczane są również informacje o najnowszych klasyfikacjach, konferencjach i ważnych wydarzeniach.

Niezależnie od głównej witryny PTG tworzone są strony internetowe oddziałów terenowych. Od kilku lat swoją stronę posiada Oddział Lubelski:

http://www.ptg.up.lublin.pl/

Administratorem strony jest dr Sławomir Ligęza.

Ostatnio nową witrynę uruchomił również Oddział Wrocławski:

http://ptg-wroclaw.up.wroc.pl/

Struktura i treść tych stron dopasowane są do potrzeb lokalnych: prezentują historię oddziału, listę członków, skład zarządu oddziału, informacje o składkach członkowskich. Na bieżąco informują o planowanych zebraniach i konferencjach naukowych oraz o innych przedsięwzięciach. Na witrynach lokalnych można też znaleźć liczne linki do zewnętrznych materiałów informacyjnych i baz danych.

Nie ma wątpliwości, że strona internetowa jest środkiem służącym integracji lokalnej grupy i udostępnianiu informacji, ale jest też dobrym medialnym przejawem istnienia i aktywności oddziału towarzystwa.  

 


 

 


 

Przegląd czasopism naukowych z dziedziny rolnictwa posiadających Impact Factor

 


Niniejszy przegląd jest kolejnym w cyklu zestawień periodyków naukowych z zakresu nie tylko gleboznawstwa, ale rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i innych dziedzin pokrewnych, posiadających Impact Factor. Celem tego cyklu jest ukazanie rozległych możliwości publikowania w renomowanych czasopismach naukowych. Tym razem wymieniamy czasopisma z zakresu rolnictwa. Liczba czasopism w tej dziedzinie jest bardzo duża, dlatego niniejsze zestawienie prezentuje wyłącznie te periodyki, w których akceptowane są publikacje bezpośrednio lub pośrednio nawiązujące do funkcji, właściwości lub ochrony gleb.

 

Acta Agriculturæ Scandinavica Section B publishes original research in soil and plant science with special attention given to applied questions related to biological production. Topics of relevance include: Environmental considerations; Quality assessment; Crop production systems; Plant fitness; Land and water management; Plant breeding. IF=0,620

http://www.tandf.co.uk/journals/sagb

 

Agricultural Systems is an international journal that deals with interactions - among the components of agricultural systems, among hierarchical levels of agricultural systems, between agricultural and other land use systems, and between agricultural systems and their natural and social environments. In particular, its aim is to encourage integration of knowledge among those disciplines that underpin agriculture. Many contributions will therefore be multi- or inter-disciplinary. Papers generally focus on either methodological approaches to understanding and managing interactions within or among agricultural systems, or the application of holistic or quantitative systems approaches to a range of problems within agricultural systems and their interactions with other systems.

The scope includes the development and application of systems methodology, including system modeling, simulation and optimization; ecoregional analysis of agriculture and land use; studies on natural resource issues related to agriculture; impact and scenario analyses related to topics such as GMOs, multifunctional land use and global change; and the development and application of decision and discussion support systems; approaches to analyzing and improving farming systems; technology transfer in tropical and temperate agriculture; and the relationship between agricultural development issues and policy. IF=2,907

http://www.elsevier.com/locate/agsy

 

Agricultural Water Management - The journal publishes papers of international significance regarding the science, economics, and policy of agricultural water management. Among the topics we consider are the following: • farm-level and regional water management,• crop water relations, crop yields, and water productivity, • irrigation, drainage, and salinity in cultivated areas,• salinity management and strategies for improving the use of saline water in agriculture,• rainwater harvesting and crop water management in rainfed areas,• the use of wastewater and other low quality waters in agriculture,• groundwater management in agriculture and conjunctive use of groundwater and surface water,• implications of groundwater and surface water management on nutrient cycling,• exploitation and protection of agricultural water resources, and• the maintenance of natural capital stocks of water and the ecosystem services they provide, within an agricultural context. In addition, we invite papers describing interactions involving agricultural water management and the environment. Examples of topics within this category include flooding, soil erosion, nutrient loss and depletion, nonpoint source pollution, water quality, and desertification. In all cases, manuscripts must address implications and provide insight regarding agricultural water management. IF=1,782

http://www.journals.elsevier.com/agricultural-water-management/

 

Agriculture, Ecosystems & Environment publishes scientific articles dealing with the interface between agroecosystems and the natural environment, specifically how agriculture influences the environment and how changes in that environment impact agroecosystems. Preference is given to papers from experimental and observational research at the field, system or landscape level, complemented as appropriate by dynamic and statistical modelling, that bridge scientific disciplines, integrate knowledge, and are placed in an international or wide comparative context.

The focus is on the following areas:• Biological and physical characteristics of agroecosystems including land, air, and water quality.• Ecology, diversity and sustainability of agricultural systems.• Relationships between agroecosystems and the natural environment.• Agroecosystem and global environmental changes including climate change and air pollution.• Ecological consequences of intensification, soil degradation, waste application, irrigation, and mitigation options.• Environmental implications of agricultural land use and land use change. IF=2,790

http://www.elsevier.com/locate/agee

 

Biomass And Bioenergy is an international journal publishing original research papers and short communications, review articles and case studies on biological resources, chemical and biological processes, and biomass products for new renewable sources of energy, food and materials. Key areas covered by the journal: Biomass: sources, energy crop production processes, genetic improvements, composition; Biological Residues: wastes from agricultural production and forestry, processing industries, and municipal sources (MSW); Bioenergy Processes: fermentations, thermochemical conversions, liquid and gaseous fuels, and petrochemical substitutes; Bioenergy Utilization: direct combustion, gasification, electricity production, chemical processes, and by-product remediation; Biomass and the Environment: carbon cycle, the net energy efficiency of bioenergy systems, assessment of sustainability, and biodiversity issues. IF=3,840

http://www.journals.elsevier.com/biomass-and-bioenergy/

 

European Journal Of Agronomy, the official journal of the European Society for Agronomy, publishes original research papers reporting experimental and theoretical contributions to crop science in the following fields: • crop physiology • crop production and management • agroclimatology and modelling • plant-soil relationships • crop quality and post-harvest physiology • farming and cropping systems • agroecosystems and the environment. IF=2,455

http://www.journals.elsevier.com/european-journal-of-agronomy/

 

Field Crops Research is an international research journal publishing scientific articles on experimental research at the field, farm and landscape level on temperate and tropical crops and cropping systems, with a focus on crop ecology and physiology, agronomy, plant breeding, and crop management practices. Studies on soil fertility, nutrient and water use efficiency and management, in relation to crops and cropping systems are also considered. An economic analysis may be included if appropriate. The journal will consider submissions on all non-horticultural crops, including forages and biofuel crops. Research on crop modeling in the above described areas falls within the scope of the journal. Authors are required to present the results of field studies and show important new ideas, concepts or principles that have a more general application. Reviews covering the various subject areas will also be considered. IF=2,232

http://www.journals.elsevier.com/field-crops-research/

 

Grassland Science is the official English language journal of the Japanese Society of Grassland Science. It publishes original research papers, review articles and short reports in all aspects of grassland science, with an aim of presenting and sharing knowledge, ideas and philosophies on better management and use of grasslands, forage crops and turf plants for both agricultural and non-agricultural purposes across the world. Contributions from anyone, non-members as well as members, are welcome in any of the following fields: grassland environment, landscape, ecology and systems analysis; pasture and lawn establishment, management and cultivation; grassland utilization, animal management, behavior, nutrition and production; forage conservation, processing, storage, utilization and nutritive value; physiology, morphology, pathology and entomology of plants; breeding and genetics; physicochemical property of soil, soil animals and microorganisms and plant nutrition; economics in grassland systems.

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1744-697X

 

Industrial Crops And Products, an international journal, publishes academic and industrial research on industrial (non-food) crops and products, containing both crop-oriented and product-oriented research papers - a platform where agricultural research meets industrial R&D. IF=2,507

http://www.journals.elsevier.com/industrial-crops-and-products/

 

Journal of Agronomy and Crop Science - The effects of stress on crop production of agricultural cultivated plants will grow to paramount importance in the 21st century, and the Journal of Agronomy and Crop Science aims to make a contribution to understanding these challenges. In this context, stress refers to extreme conditions under which crops and forages grow. The journal publishes original papers, short communications, reviews, and book reviews on the general and special science of abiotic plant stress. Specific topics addressed include: Drought, including water-use efficiency, Chemical Constraints, such as salinity and acid soils, Extreme temperatures as heat, cold and chilling stress limit the cultivation of crops, Flooding and oxidative stress, mineral deficiency and toxicity stress and means of restricting them. The Journal will give preference to scientific articles on plant stress highlighting these subsections. Particular regard is given to application-oriented basic research and applied research. IF=1,952

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1439-037X

 

Journal Of Cereal Science was established in 1983 to provide an International forum for the publication of original research papers of high standing covering all aspects of cereal science related to the functional and nutritional quality of cereal grains and their products. The journal also publishes concise and critical review articles appraising the status and future directions of specific areas of cereal science and short rapid communications that present news of important advances in research. The journal aims at topicality and at providing comprehensive coverage of progress in the field. Research areas include: Composition and analysis of cereal grains in relation to quality in end use; Morphology, biochemistry, and biophysics of cereal grains relevant to functional and nutritional characteristics; Structure and physicochemical properties of functionally and nutritionally important components of cereal grains such as polysaccharides, proteins, oils, enzymes, vitamins, and minerals; Storage of cereal grains and derivatives and effects on nutritional and functional quality; Genetics, agronomy, and pathology of cereal crops if there is a substantive relationship to end-use properties of cereal grains; Functional and nutritional aspects of cereal-based foods and beverages, whether baked, fermented, or extruded; Industrial products (e.g., starch derivatives, syrups, protein concentrates, and isolates) from cereal grains, and their technology; Functional genomics as it relates to end-use quality. IF=2,655

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-cereal-science/

 

Journal Of Sustainable Agriculture is devoted to the rapidly emerging fields of agroecology and sustainable agriculture. The journal focuses on the changes that need to occur in the design and management of our food systems in order to balance natural resource use and environmental protection with the needs of production, economic viability, and social well-being. JSA examines our current food systems from production to consumption, and the urgent need to transition to long-term sustainability. The journal promotes the study and application of sustainable agriculture for solutions to the complex problems of resource depletion, environmental degradation, a narrowing of agrobiodiversity, continued world hunger, climate change, and the loss of farm land. Rather than focus on separate disciplinary components of agriculture and food systems, this journal uses an interdisciplinary approach to food production as one process in a complex landscape of agricultural production, conservation, and human interaction. The Journal features articles on topics such as: innovative practices; new technology; IPM (Integrated Pest Management) programs; organic and biodynamic farming; sustainable energy use; economic, social, and philosophical aspects of sustainable agriculture; linking conservation and agriculture; landscape agroecology; agriculture and global climate change; indicators of sustainability; sustainable farm policy; future projections. IF=0,439

http://www.tandf.co.uk/journals/wjsa

 

NJAS - Wageningen Journal Of Life Sciences, published since 1952, is the quarterly journal of the Royal Netherlands Society for Agricultural Sciences. It offers new research results of disciplinary as well as transdisciplinary and interdisciplinary studies, with an emphasis on interaction between natural and social sciences and system approaches in: Plant Science; Plant Genetics and Biotechnology; Animal Science; Environmental Science; Social Science; Food Science and Nutrition; Agrotechnology; Farming systems. IF=0,540

http://www.journals.elsevier.com/njas-wageningen-journal-of-life-sciences/

 

 

 


  

Kronika personalna

 


Strefa VIP

 

Prof. dr hab. Andrzej Mocek z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu został wybrany w skład Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych na kadencję 2013-2016 w dziedzinie Nauki Rolnicze, dyscyplinie Agronomia.

 

 

 

 

 

Dr hab. Andrzej Greinert prof. nadzw. z Uniwersytetu Zielonogórskiego został wybrany na funkcję Prodziekana ds. Nauki na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska

 

 

http://www.igipz.pan.pl/tl_files/img/people/Marek_Degorski.jpg

Prof. dr hab. Marek Degórski pełni funkcję Dyrektora Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN (IGiPZ PAN) w Warszawie

 

 

 

Nominacje profesorskie

 

 

 

Prof. dr hab. Jean Diatta z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odebrał z rąk Prezydenta RP nominację profesorską w grudniu 2012.

 

 

 

 

Prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki z Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puawach, Zakładu Herbologii i Technik Uprawy we Wrocławiu odebrał z rąk Prezydenta RP nominację profesorską w grudniu 2012.

 

 

Prof. dr hab. Cezary Kabała z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odebrał z rąk Prezydenta RP nominację profesorską w grudniu 2012.

 

 

Prof. dr hab. Jarosław Kaszubkiewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odebrał z rąk Prezydenta RP nominację profesorską w grudniu 2012.

 

Habilitacje

 

Dr hab. Sławomir Smólczyński z Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gleb Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tytuł rozprawy: „Właściwości i rozwój odgórnie namulonych gleb organicznych w krajobrazach Polski północno-wschodniej”. Kolokwium habilitacyjne odbyło się 26 września 2012.

 

Dr hab. Piotr Gruba z Katedry Gleboznawstwa Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Tytuł rozprawy: „Zależność pomiędzy wybranymi właściwościami jonowymiennymi gleb lesnych oraz ich zmiany pod wpływem drzewostanów”. Kolokwium habilitacyjne odbyło się w grudniu 2012.

Doktoraty

 

 

Dr Szymon Chmielewski z Instytutu Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska UP w Lublinie. Tytuł pracy: „Zastosowanie systemów informacji przestrzennej do badań zmian struktury użytkowania ziemi Równiny Włodawskiej w latach 1971 - 2007”. Promotor: prof. dr hab. Anna Słowińska - Jurkiewicz. Obrona odbyła się w czerwcu 2012.

 

 

Dr Andrzej Kostecki z Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tytuł pracy: „Efektywność fitoremediacji miedzi i ołowiu przez wybrane gatunki drzew w strefie ochronnej huty miedzi Głogów”. Promotor: dr hab. Michał Drab prof. nadzw. Obrona odbyła się w grudniu 2012.

 


 


 

Nowości wydawnicze


 


Ecorestoration of the coalmine degraded lands. By Maiti, Subodh Kumar. 2013, Springer. ISBN: 978-81-322-0850-1. Hardcover, 457 pages. Price $179.00. The book adopts an application-oriented approach for ecorestoration of coalmine degraded. The theoretical aspects of ecorestoration, and steps involved in ecorestoration process and experimental aspects of thorough analytical procedures have been discussed in detail. It emphasizes on the types of mining, land degradation, and biodiversity conservation while giving details of technical and biological steps, topsoil management, selection of plant species, seeding, nursery practices; adoption of innovative approaches like mulching, biofertlizer application, hydroseeding, superabsorbent; use of grass-legume mix; monitoring and aftercare of reclaimed sites; the indicators of sustainable ecorestoration; and Rules and Acts implemented and followed across the world.

 

Developments in Soil Classification, Land Use Planning and Policy Implications. Innovative Thinking of Soil Inventory for Land Use Planning and Management of Land Resources. Shahid, Shabbir A.; Taha, Faisal K.; Abdelfattah, Mahmoud A. (Eds.). 2013, Springer, ISBN: 978-94-007-5331-0. Hardcover, 766 pages. Price $229.00. This important addition to the technical literature of ecology is a storehouse of information on soil that includes inventories, material on databases, and details of policy developments. Soil may be just brown dirt to most people, but its sustained health is vital to the world’s ecosystems, and it is under threat as never before from contamination, degradation and salinization, among other issues. Yet soil is a precious resource: it is the essence of life, the location of innumerable chemical reactions, a filtration and nutritive system for water itself, and a versatile, if vulnerable, growing medium. Care is needed in looking after soil, since it renews itself only slowly. As the world’s population continues to expand, maintaining and indeed increasing agricultural productivity is more important than ever, though it is also more difficult than ever in the face of changing weather patterns that in some cases are leading to aridity and desertification. The absence of scientific soil inventories, especially in arid areas, leads to mistaken decisions about soil use that, in the end, reduce a region’s capacity to feed its population, or to guarantee a clean water supply. Greater efficiency in soil use is possible when these resources are properly classified using international standards. Focusing on arid regions, this volume details soil classification from many countries. It is only once this information is properly assimilated by policymakers it becomes a foundation for informed decisions in land use planning for rational and sustainable uses.

 

Functions of Natural Organic Matter in Changing Environment. Xu, Jianming; Wu, Jianjun; He, Yan (Eds.). 2013, Springer. Jointly published with Zhejiang University Press. ISBN: 978-94-007-5633-5. Hardcover, 853 pages. Price $399.00. Functions of Natural Organic Matter in Changing Environment presents contributions from the 16th Meeting of the International Humic Substances Society (IHSS 16) held in Hangzhou, China on September 9-14, 2012. It provides a comprehensive and updated research advance in the field of characterization, function, application of humic substances (HS) and natural organic matter (NOM) in environment, agriculture, and industry. A broad range of topics are covered: i) formation, structure and characteristics of HS and NOM; ii) HS/NOM and carbon sequestration; iii) HS/NOM and biogeochemical cycling of nutrients; iv) HS/NOM and the environmental processes of toxic elements and anthropogenic organics; v) HS/NOM, naturally occurring and engineered nanoparticles; vi) HS/NOM, biodiversity and ecosystem health; vii) HS/NOM in water and water treatment; viii) characterization and function of biochar in the environment; and ix) industrial products and application of HS. The book will be an invaluable reference for chemists, biologists, environmental scientists, ecologists, soil scientists, water scientists, agronomists, global change researchers and policy makers.

 


 

Nowe polskie publikacje

w czasopismach międzynarodowych posiadających IF

 

 


Dobrowolski R., Bieganowski A., Mroczek P., Ryżak M. 2012. Role of periglacial processes in epikarst morphogenesis: A case study from Chełm chalk quarry, Lublin Upland, Eastern Poland. Permafrost Periglacial Processes, 23, 4: 251-266 

 

Stefanowicz A. M., Kapusta P., Szarek-Łukaszewska G., Grodzińska K., Niklińska M., Vogt R. D. 2012. Soil fertility and plant diversity enhance microbial performance in metal-polluted soils. Science of the Total Environment 439, 211-219.

 

Szopka K., Karczewska A., Jezierski P., Kabała C. 2013. Spatial distribution of lead in the surface layers of mountain forest soils, an example from the Karkonosze National Park, Poland. Geoderma 192, 259-268.

 

Weber J., Tyszka R., Kocowicz A., Szadorski J., Debicka M., Jamroz E. 2012. Mineralogical composition of the clay fraction of soils derived from granitoids of the Sudetes and Fore-Sudetic Block, southwest Poland. European Journal of Soil Science 63, 762-772.

 

Waroszewski J., Kaliński K., Malkiewicz M., Mazurek R., Kozłowski G., Kabała C. 2013. Pleistocene–Holocene cover-beds on granite regolith as parent material for Podzols — An example from the Sudeten Mountains. Catena, http://dx.doi.org/10.1016/j.catena.2012.11.006

 

 

 


 


 


Relacje z konferencji i sympozjów

 

 


 


 

XII Sympozjum

MIKROELEMENTY W ROLNICTWIE

Głuchołazy, 11-14.09.2012

Urszula Piszcz, UP Wrocław

 

 Już po raz dwunasty Katedra Żywienia Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zorganizowała sympozjum pt. „Mikroelementy w Rolnictwie”, tym razem w Głuchołazach. Komitet organizacyjny z przewodniczącą, prof. dr hab. Zofią Spiak zakwalifikował do prezentacji prace z zakresu nauk rolniczych, ogrodniczych, chemicznych, biologicznych oraz ochrony środowiska. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób reprezentujących krajowe i zagraniczne wyższe uczelnie, placówki PAN, zakłady doświadczalne IUNG oraz stacje chemiczno-rolnicze.

Codzienne obrady rozpoczynały się sesjami plenarnymi, na których prezentowano zamawiane referaty (w języku angielskim) dotyczące najważniejszych aktualnych zagadnień z zakresu żywienia roślin mikroelementami. Pierwszy referat wygłoszony przez głównego gościa sympozjum, prof. Ismaila Cakmaka z Uniwersytetu Sabanci w Turcji, dotyczył roli cynku oraz możliwości kompensowania jego niedoboru w żywności pochodzenia roślinnego. Dr hab. Jolanta Molas z Instytutu Nauk Rolniczych w Zamościu przedstawiła ekofizjologiczne aspekty nawożenia roślin chelatami mikroelementowymi, natomiast dr hab. Paweł Wójcik z Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach wygłosił referat na temat nawożenia mikroelementami upraw sadowniczych w Polsce.

     Kolejne referaty prezentowali pracownicy UP we Wrocławiu. Fitoekstrakcję metali z gleb omawiała prof. dr hab. Anna Karczewska z Instytutu Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, natomiast nawożenie mikroelementami roślin warzywniczych w Polsce dr inż. Piotr Chochura, z Katedry Ogrodnictwa. Ze strony gospodarzy, dr hab. Barbara Patorczyk-Pytlik oraz mgr inż. Aldona Zimoch, przybliżyły rolę selenu dla roślin, zwierząt i ludzi. Uczestnicy sympozjum wysłuchali również referatu dr inż. Adama Grześkowiaka z Zakładów Chemicznych „POLICE” na temat rynku nawozów nieorganicznych w Polsce.

 

 

03

 

 

 

 

02

     

       

     Prace uczestników sympozjum dotyczące szerokiego zakresu badań nad mikroelementami prezentowane były podczas dwóch sesji posterowych. Podczas pierwszej przedstawiano zagadnienia związane z metodyką oznaczania mikroelementów oraz z ich zastosowaniem w produkcji roślin; druga sesja posterowa obejmowała zagadnienia dotyczące ochrony środowiska.

 

mikro2

 

W ramach sympozjum jego uczestnicy zostali zaproszeni do udziału w sesji terenowej oraz warsztatach polowych przygotowanych przez PPHiU Arenda w Charbielinie, gdzie wysłuchali referatów pt. „Praktyczne zastosowanie rozwiązań rolnictwa precyzyjnego” dr inż. Jarosława Grocholskiego oraz „Tendencje rozwoju w rolnictwie precyzyjnym” mgr inż. Jerzego Koronczoka z Agrocom Polska. Oprócz teoretycznego zapoznania się z nowoczesnymi sposobami pozyskiwania i praktycznego wykorzystania informacji w gospodarstwie uczestnicy sympozjum mieli okazję obejrzeć najnowszy sprzęt wykorzystujący technologię GPS RTK.  Uczestnicy obrad odbyli także wycieczkę do Czech (Zlate Hory, Karlova Studanka).

 

 

Warsztaty naukowe

„Ocena ryzyka zdrowotnego i ekologicznego na terenach rolniczych narażonych na oddziaływanie zanieczyszczeń chemicznych”,

IUNG-PIB, Puławy, 9-10.10.2012

Bożena Smreczak, IUNG Puławy

 

Od 2011 roku Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach realizuje program wieloletni pod nazwą „Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce”. Przewidziane w programie zadania mają znaczenie praktyczne dla rolnictwa i stanowią istotne wsparcie dla podejmowanych decyzji administracyjnych. W ramach realizacji programu wieloletniego, w IUNG-PIB organizowane są liczne konferencje i warsztaty naukowe, które nie tylko popularyzują działalność Instytutu, ale stanowią platformę wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy nauką, a praktyką.

 

 

Jednym z takich spotkań były warsztaty naukowe nt. „Ocena ryzyka zdrowotnego i ekologicznego na terenach rolniczych narażonych na oddziaływanie zanieczyszczeń chemicznych”, które odbyły się w dniach 9-10 października 2012 r. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach zadania 1.2 „Ocena rolniczych i pozarolniczych zagrożeń dla środowiska glebowego oraz opracowanie sposobów usuwania (ograniczania) skutków degradacji gleb na obszarach wiejskich” i grantu NCN nr NN305255035 „Współdziałanie czynników naturalnych i chemicznych w glebie: ocena ekotoksykologicznego wpływu zanieczyszczeń chemicznych oraz temperatury i suszy”. Warsztatom patronowała Komisja „Gleba a Zdrowie Człowieka” Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego.

W warsztatach naukowych wzięło udział 67 osób reprezentujących uczelnie oraz instytuty z obszaru całego kraju o zróżnicowanym profilu badawczym (nauki rolnicze, biologiczne, medyczne i weterynaryjne, gleboznawstwo, geologia oraz górnictwo). Poza pracownikami nauki w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji państwowej (Ministerstwo Środowiska), ośrodków doradztwa rolniczego oraz firm projektowych.

Tematyka warsztatów skupiała się wokół trzech grup zagadnień tj. stanu zanieczyszczenia gleb, osadów i wód naszego kraju substancjami chemicznymi, zastosowań metodyk analizy ryzyka zdrowotnego i ekologicznego w praktyce oraz problemów związanych z pojawianiem się nowych substancji pochodzących ze źródeł rolniczych i pozarolniczych, dla których istnieje uzasadniona obawa, że mogą stanowić zagrożenie dla właściwego funkcjonowania środowiska glebowego. W trakcie wystąpień podkreślano także rolę innych zagrożeń dla podstawowych funkcji gleb m.in. zasklepiania, zagęszczenia, spadku zawartości substancji organicznej i erozji oraz niebezpieczeństwo związane ze współdziałaniem zanieczyszczeń chemicznych i czynników naturalnych (np. w warunkach zmian klimatu).

Wykłady i postery prezentowane w trakcie warsztatów naukowych pozwoliły na przedstawienie zagadnień dotyczących zagrożeń dla środowiska glebowego podejmowanych w wiodących ośrodkach naukowych naszego kraju oraz stały się platformą szerokiej wymiany poglądów.

  

Zapowiedzi konferencyjne


 

 


6th International Conference on Cryopedology,
FROST-AFFECTED SOILS -
DYNAMIC SOILS IN THE DYNAMIC WORLD

24-29 August 2013, Kraków

 

http://www.geo.uj.edu.pl/konferencja/cryosols2013/images/top.jpg

 

The aim of the conference is to encompass the whole range of research associated with soil affected by frost, either at present or in the past. Presentations and posters will be grouped in thematic sessions connected with the following topics:

·         Genesis and classification of frost-affected soils

·         Paleocryogenic imprints in contemporary soils

·         Functioning of Cryosols in contemporary ecosystems

·         The effect of climate change on Cryosols

·         Carbon dynamics in Cryosols

·         Soil management in polar regions

·         Soil databases and mapping of Cryosols

For registration and additional information visit the conference webpage at: http://www.geo.uj.edu.pl/konferencja/cryosols2013/

 

 

 

IUSS GLOBAL SOIL CARBON CONFERENCE,

3-6 June 2013, Madison, Wisconsin, USA.

 

The IUSS Global Soil Carbon Conference is the first IUSS interdivisional and intercommissional conference that focuses on soil C in space and time, soil C properties and processes, soil C in relation to soil use and management, and the role of soil C in sustaining society and the environment. Abstracts can now be submitted at http://iuss-c-conference.org/ - deadline 1 February 2013.

 

 

10th International Conference on AGROPHYSICS,

5-7 June 2013, Lublin.

 

The scope of the Conference is focused on Agrophysics as an interdisciplinary field of science dealing with the broad spectrum of research areas including, among others: environmental science, agronomy, food science. The main idea of the Conference is to provide a broad view on recent theories, experimental approaches and general problems that are met in agrophysics and related branches of science. The Conference is dedicated to commemorate the 70th birthday anniversary of Prof. Ryszard Walczak, one of the creators and a former director of the Institute of Agrophysics.

http://www.agrophysics.org

 

 

International Conference

FOUR DECADES OF PROGRESS

IN MONITORING AND MODELING

OF PROCESSES

IN THE SOIL-PLANT-ATMOSPHERE SYSTEM,

19-20 June 2013, Napoli (Italy).

 

International Conference Four Decades of Progress in Monitoring and Modeling of Processes in the Soil-Plant-Atmosphere System: Applications and Challenges to be held in Napoli (Italy) on 19-20 June 2013. The main purpose of this event is to bring together researchers from different backgrounds to discuss the important achievements obtained thus far over the last decades, but also and perhaps especially to outline potential future directions for research being of benefit and interest to the younger generation. For registration and additional information, we invite you to visit the conference webpage at: www.spa-conference-naples2013.org

 

 

PEDOMETRICS 2013,

Nairobi, Kenya, 26-31 August 2013.

 

The International Center for Tropical Agriculture (CIAT) and the World Agroforestry Centre (ICRAF) will be co-hosting the Pedometrics 2013 conference in Nairobi, Kenya. Conference objectives include: o showcase innovative research on the mathematical spatial and temporal modeling of soil through interactive discussions and technical sessions, with specific examples from the tropics. And to encourage the recognition of results from pedometric analyses on informing management decisions and public policy. Student scholarships are available.

https://sites.google.com/a/cgxchange.org/pedometrics2013/

 Kalendarium konferencyjne


 

13th ISSPA (International Symposium on Soil and Plant Analysis), Queenstown, New Zealand, 7-12.04.2013

http://www.isspa2013.com/

 

Mountain Protected Areas in a Changing World,

Spindleruv Mlyn, Czechy, 21-24 maja 2013

http://konference.krnap.cz/konference/1/informace/

 

European Geosciences Union, General Assembly 2013,

07 – 12 April 2013, Vienna, Austria

SSS – Soil System Sciences

http://www.egu2013.eu/

 

Soil Carbon Sequestration, a Solution for Climate, Food

Security and Ecosystem Services

26 – 29 May 2013, Reykjavik, Iceland

http://scs2013.land.is/

 

IUSS Global Soil Carbon Conference. University of Wisconsin, Madison, USA, 3-7.06.2013.

http://iuss-c-conference.org/

 

10th International Conference on AGROPHYSICS,

5-7 June 2013, Lublin

http://www.agrophysics.org

 

Środowisko Glebotwórcze i Gleby Dolin Rzecznych, Słupsk-Ustka, 10 - 12 czerwca 2013. Organizatorzy: Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Akademii Pomorskiej w Słupsku, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich.

http://www.sgp.org.pl/

 

12th ICOBTE - International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements. Athens, Georgia, USA, 16-20.06.2013.

http://www.isteb.com/

 

Four Decades of Progress in Monitoring and Modeling of Processes in the Soil-Plant-Atmosphere System: Applications and Challenges,

Napoli (Italy), 19-20 June 2013,

http://www.spa-conference-naples2013.org

 

Paleosols, Pedosediments and Landscape Morphology

as Environmental Archives.

10-15.08.2013, Kursk & Woroneż, Rosja

paleopedology.msu.ru/paleopedology2013

 

6th International Conference on Cryopedology,
FROST-AFFECTED SOILS -
DYNAMIC SOILS IN THE DYNAMIC WORLD

24-29 August 2013, Kraków

http://www.geo.uj.edu.pl/konferencja/cryosols2013/

 

PEDOMETRICS 2013,

Nairobi, Kenya, 26-31.08.2013.

https://sites.google.com/a/cgxchange.org/pedometrics2013/

 

Utilization and protection of halophytes and salt-affected landscapes. Kecskemét, Hungary, 4-6.09.2013.

http://members.iif.hu/tot3700/salinityconferencehungary2013.html

 

7th International Workshop on Chemical Bioavailability

4–7 November 2013, Nottingham, England

British Geological Survey and Nottingham University

http://www.bgs.ac.uk/news/events/bioavailabilityWorkshop

 

7th International Conference of the Urban Soils Working Group (SUITMA) of IUSS. Toruń, Polska, 16-20.09.2013.

http://www.suitma7.umk.pl/

SUITMA = Soils of Urban, Industrial, Transportation and Mining Areas

 

Soil forming factors and processes from the temperate zone, 20-22.09.2013, Iaşi, Romania

www.soilscience.ro

 

1st International Conference of the IUSS Division 1 - “Soil in space and time”. Ulm nad Dunajem, Niemcy, 28.09-04.10.2013.

http://iuss-division1.uni-hohenheim.de/startseite

 

 

2014

 

20th World Congress of Soil Science (WCSS)

SOIL EMBRACE LIFE AND UNIVERSE,

8-13.06.2014, Jeju, Korea

http://www.20wcss.org/

 

9th International Congress

THE SOUL OF SOIL AND CIVILIZATION

Soil Science Society of Turkey

Federation of Eurasian Soil Science Societies

14-16 October 2014, Antalya, Turkey

http://www.soil2014.com

 

 

CZARNA ZIEMIA

Pismo Informacyjne

Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

http://ptg-wroclaw.up.wroc.pl/Czarna_Ziemia.html

 

Redakcja:

Cezary Kabała, cezary.kabala@up.wroc.pl

Marek Drewnik, m.drewnik@geo.uj.edu.pl

 

Bezpośrednich uczestników zdarzeń

zachęcamy do bieżącego nadsyłania informacji

o konferencjach, awansach, publikacjach itd.