CZARNA ZIEMIA

 


CZARNA ZIEMIA

Pismo Informacyjne Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

(wersja htm)

Numer 12

Październik 2014

  


Darwin też był gleboznawcą!

Cezary Kabała, Wrocław

Każde dziecko bez wahania wyrecytuje, że autorem teorii ewolucji gatunków jest Karol Darwin. Jest też wiadomo, że Darwin był wszechstronnym badaczem, interesującym się geologią, geografią, archeologią, historią itd. Ale mało kto wie, że jedna z pierwszych publikacji naukowych Darwina, wydana już po odbyciu podróży statkiem Beagle, a znacznie przed ogłoszeniem poglądów na pochodzenie gatunków, dotyczyła powstawania gleb (On the formation of mould, 1837/38). Zastanawiało Darwina, dlaczego niektóre zabytki archeologiczne (na przykład z epoki cesarstwa rzymskiego) znajdowane są w ziemi na pewnej głębokości, choć w miejscu ich występowania nie działały żadne procesy geologiczne, które mogłyby je pogrzebać pod warstwą nowych osadów. Darwin doszedł do wniosku, że jest skutek mieszania i sortowania składników gleby przez dżdżownice. Obserwując efekty pracy dżdżownic i innych bezkręgowców glebowych uznał, że są one głównym motorem tworzenia żyznej powierzchniowej warstwy gleby. Zaproponował nawet, by zamiast „ziemia roślinna” (vegetal mould), jak wówczas nazywano poziom próchniczny gleby, mówić „ziemia zwierzęca” (animal mould).

Do tematu Darwin wracał wielokrotnie, czemu sprzyjały długotrwałe przymusowe pobyty lecznicze na wsi. Na ławeczce w ogrodzie warzywnym, przepracowany, zestresowany i trapiony przez różnorodne schorzenia uczony odzyskiwał formę fizyczną i psychiczną. A niejako przy okazji rozwijał koncepcję powstawania żyznej gleby z nieproduktywnego podłoża geologicznego.

O swoich przemyśleniach wielokrotnie mówił i pisał na forum naukowym (m.in. w 1840, 1844, 1869), a wreszcie kompletną koncepcję wyłożył w obszernej pracy „The formation of vegetable mould. Through action of worms, with observation on their habits” wydanej w 1881 roku, która, jak się wkrótce okazało, była ostatnią publikacją naukową Darwina (zmarł kilka miesięcy później). Przez dziesiątki lat dzieło uważane było za pracę nie tyle gleboznawczą, co zoologiczną. Dopiero znacznie późniejsze badania nad bioturbacją uświadomiły wagę odkryć Darwina, do tego stopnia, że A. A. Jaryłow uznał Darwina za „ojca gleboznawstwa” (1936). 

Być może warto tę i podobne „sensacyjne historie” ze styku gleboznawstwa i innych dziedzin wykorzystać do celów popularyzatorskich w czasie Międzynarodowego Roku Gleby 2015.

Prezydent IUSS, prof. R. Horn wystąpił w lipcu z oficjalnym listem do prezesów narodowych towarzystw gleboznawczych z apelem o podjęcie działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych, pozwalających dotrzeć do jak najszerszych kręgów społecznych. Stworzono stronę internetową, na której mają być rejestrowane podejmowane inicjatywy (http://www.iuss.org/ zakładka IYS2015). Kulminacyjnym punktem aktywności IUSS ma być konferencja w Kilonii we wrześniu 2015 pod hasłem-pytaniem: „Soil functions and climate change – Do we underestimate the consequences of new disequilibria in soil properties?”.

Rozbudowany program inicjatyw badawczych i popularyzatorskich towarzyszących IYS2015 ogłosiło też Ministerstwo Środowiska KE (http://ec.europa.eu/environment/soil/scoping_en.htm).

Kulminacją polskich „obchodów” Międzynarodowego Roku Gleb będzie kongres PTG we Wrocławiu. Będzie to wielkie święto – ale dla stosunkowo wąskiej grupy specjalistów, którym nie trzeba tłumaczyć roli gleby. Byłoby zatem pożądane, by każdy ośrodek gleboznawczy podjął się organizacji akcji popularyzatorskich skierowanych do różnych grup, szczególnie młodzieży, nauczycieli, urzędników. Jako towarzystwo gleboznawcze nie możemy zaprzepaścić szansy nagłośnienia znaczenia gleby w zrównoważonym rozwoju, w tym potrzeby ochrony zasobów glebowych.

 

Nowa strona internetowa Roczników Gleboznawczych

 

Łukasz Uzarowicz, PTG, SGGW Warszawa

 

W sierpniu 2014 roku zaczęła działać nowa strona internetowa czasopisma Soil Science Annual (dawne Roczniki Gleboznawcze): http://ssa.ptg.sggw.pl/ Stronę wykonała firma Visualteam z Warszawy. Strona dostępna jest w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej). W zakładkach znajdujących się z lewej strony znajdują się najważniejsze informacje dotyczące czasopisma oraz skład Redakcji i Komitetu Redakcyjnego, wskazówki dla autorów, dane dotyczące wysyłania artykułów do redakcji, zasady etyczne w publikowaniu, informacje nt. historii czasopisma (w przygotowaniu) oraz możliwości zakupu papierowych kopii czasopisma lub ich prenumeraty.

W zakładce „Zeszyty” znajdują się pełne wersje wszystkich artykułów opublikowanych w czasopiśmie od roku 1950. Pliki PDF zawierające artykuły z lat 1950-2011 powstały przez skanowanie archiwalnych zeszytów. Na skany został nałożony przezroczysty OCR (Optical Character Recognition), dzięki czemu możliwe jest skopiowanie tekstu z PDF bezpośrednio do programu MS Word. Dzięki temu również rośnie prawdopodobieństwo odnalezienia określonego artykułu w internecie poprzez wyszukiwarkę (Scholar lub inne). Digitalizację archiwalnych zeszytów wykonała firma SkanowanieKsiążek.pl z Warszawy. Pliki PDF zawierające artykuły wydane po 2012 roku są dostępne na platformie wydawnictwa De Gruyter Open (uzytkownik jest automatycznie przekierowany).

Na stronie artykułu, oprócz pliku PDF zamieszczone są informacje potrzebne do zacytowania tego artykułu (nota bibliograficzna oraz tytuł artykułu w języku angielskim, a w przypadku artykułów opublikowanych do 1992 roku - również języku rosyjskim). Obecnie nie są jeszcze na stronie dostępne streszczenia i słowa kluczowe dla poszczególnych artykułów. Będą one sukcesywnie uzupełniane.

Strona wyposażona jest w wyszukiwarkę artykułów, która znajduje się pod zdjęciami wyświetlającymi się w górnej części strony. Do wyboru jest „Wyszukiwanie proste” (po nazwiskach autorów, tytule, streszczeniu i słowach kluczowych) lub „Wyszukiwanie pełnotekstowe” (szukane słowa lub frazy będą wyszukiwane w całych tekstach znajdujących się we wszystkich plikach PDF). Wyszukane artykuły docelowo będą układały się są chronologicznie od najnowszego do najstarszego (w tym momencie układają się alfabetycznie wg tytułu).

Uprzejmie dziękuję wszystkim, którzy dzięki swoim uwagom przyczynili się do obecnego wyglądu strony. Dziękuję Profesorowi Piotrowi Skłodowskiemu, który na potrzeby digitalizacji podarował własną kolekcję Roczników Gleboznawczych. Dziękuję Kolegom w ośrodka krakowskiego i toruńskiego z udostępnienie zdjęć, które wyświetlają się na stronie. Ze swojej strony dołożyłem wszelkich starań, aby na stronie wszystko działało prawidłowo. Jednakże zdaję sobie sprawę z tego, że być może nie udało się uniknąć błędów edycyjnych lub technicznych. Uprzejmie proszę Państwa o przesyłanie na adres ssa@ptg.sggw.pl wszelkich uwag o znalezionych na stronie błędach.

 

Nowe Muzeum Gleb Świata w Wageningen

 

International Soil Reference and Information Centre (ISRIC) otworzyło w kwietniu 2014 roku nowe Muzeum Gleb Świata w Wageningen (Holandia). ISRIC zostało założone na wniosek ISSS  (obecnie IUSS) w efekcie podjęcia prac na mapą gleb świata. Początkowo głównym zadaniem nowej instytucji było zorganizowanie wzorcowej kolekcji monolitów i próbek gleb z całego świata. Pierwsze muzeum zostało otwarte w 1966 roku. Po niemal 50 latach muzeum gleb, a właściwie nowoczesne centrum edukacyjne, przeniosło się do nowej siedziby w kampusie Uniwersytetu Wageningen.

W nowym Muzeum Gleb Świata zwiedzający mogą dowiedzieć się o roli gleb w życiu ekosystemów oraz poznać zmienność gleb świata: od kolorowych gleb powstałych z popiołów wulkanicznych w Indonezji po czarne Terra Preta z Amazonii.

Monolitom glebowym towarzyszy nowoczesna projekcja informacji towarzyszących, w tym pełnego opisu profilu glebowego, danych o właściwościach fizycznych i chemicznych, a także informacji na temat krajobrazu i zagospodarowania terenu.

Więcej informacji o funkcjonowaniu ISRIC i muzeum można uzyskać na stronie internetowej:

http://www.isric.org/services/world-soil-museum

 

 

Mobilna wersja WRB2014 na Androida

Bartłomiej Glina, UP Wrocław

 

Wraz z opublikowaniem papierowej i elektronicznej (PDF) wersji klasyfikacji FAO WRB 2014, udostępniona została również jej wersja mobilna, stworzona przez Denisa Orłova. Aplikacje można łatwo zainstalować na wszystkich telefonach i tabletach korzystających z systemu operacyjnego Android. Niestety, na razie nie jest dostępna wersja pracująca na telefonach z systemem Windows (czyli na Nokię). Aplikacja jest szczególnie przydatna w trakcie prac terenowych, gdyż umożliwia szybkie przeglądanie klucza do Referencyjnych Grup Gleb, a następnie ustalenie listy kwalifikatorów. W razie potrzeby, w prosty i intuicyjny sposób można skorzystać z podglądu wyjaśnień – definicji i kryteriów dla poziomów, właściwości i materiałów diagnostycznych, a także kwalifikatorów. Aplikacje można załadować bezpośrednio ze strony internetowej FAO :

http://www.fao.org/soils-portal/soil-survey/soil-classification/world-reference-base/en/

 

Kronika personalna

Nominacje profesorskie

Prof. dr hab. Wiesław Szulc ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedry Nauk o Środowisku Glebowym (Zakład Chemii Rolniczej) odebrał nominację profesorską z rąk Prezydenta RP w dniu 06.10.2014.

Szulc

 

 Prof. dr hab. Tomasz Stuczyński z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – PIB, odebrał nominację profesorską z rąk Prezydenta RP w dniu 30.06.2014.

 Stuczyński

 

 

Habilitacje

Dr hab. Piotr Hulisz, adiunkt w Katedrze Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziedzina: nauki o ziemi, dyscyplina: geografia, specjalność: gleboznawstwo.  Stopień doktora habilitowanego nadała Rada Wydziału Nauk o Ziemi UMK w czerwcu 2014 r. Tytuł rozprawy: „Geneza, właściwości i pozycja systematyczna marszy brakicznych w strefie oddziaływania wód Bałtyku”

Hulisz

 

Dr hab. Anna Nogalska, adiunkt w Katedrze Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina rolnictwo, specjalność: chemia rolna.

Stopień doktora habilitowanego nadany przez Radę Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie w czerwcu 2014 r. Tytuł rozprawy (cykl 8 publikacji): „Badania nad wykorzystaniem mączki mięsno-kostnej (MMK) w uprawie roślin”.

Nogalska

 

      
Doktoraty

Dr Beata Suszek-Łopatka z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach. Tytuł pracy: „Wpływ temperatury i wilgotności gleby na ekotoksykologiczne oddziaływanie fenantrenu”.

Promotor: prof. dr hab. Barbara Maliszewska-Kordybach. Recenzenci: prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska, prof. dr hab. Tomasz Stuczyński. Obrona odbyła się w październiku 2014.

Suszek-Łopatka

Sylwetki polskich gleboznawców: Arkadiusz Musierowicz

 

Piotr Skłodowski, Warszawa

Prof. Arkadiusz Musierowicz urodził się 12.01.1894 r. w Zgierzu. Po ukończeniu w 1911 szkoły średniej w Łodzi rozpoczął studia chemiczne na Politechnice Lwowskiej, które przerwała wojna światowa. Studia ukończył w 1923 uzyskując dyplom inżyniera magistra chemii. Został asystentem w Katedrze Chemii Ogólnej Politechniki Lwowskiej, gdzie doktoryzował się w 1926 na podstawie pracy p.t „Kondensacja 0-aminobenzaldehydu i 1-fenylo – 3- metylo – pyrazolonu”. Pod koniec 1926 obejmuje stanowisko adiunkta w Katedrze Chemii Rolnej i Gleboznawstwa na Wydziale Rolniczo-Lasowym Politechniki Lwowskiej. W tym samym czasie odbywa studia Rolnicze w Dublanach i długoterminowe staże zagraniczne: w Brnie u prof. V. Novaka, w Getyndze u prof. E. Blancka i Zurichu u prof. G. Wiegnera. Zainteresowania naukowe dr A. Musierowicza dotyczyły humifikacji materii organicznej, układów koloidalnych, właściwości sorpcyjnych oraz procesów wietrzenia i przemian fizykochemicznych gleb.

Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego w roku 1933 zostaje kierownikiem Katedry Chemii Rolnej i Gleboznawstwa na Wydziale Rolniczo-Lasowym Politechniki Lwowskiej, którą prowadzi do wybuchu II wojny światowej. Nominację na profesora nadzwyczajnego otrzymuje w 1936. Rok później zostaje Dziekanem, a w następnej kadencji Prodziekanem. W czasie II wojny światowej A. Musierowicz pracuje na Państwowych Kursach Rolniczych w Dublanach, a następnie w Instytucie Żywienia Roślin w Skierniewicach.

 

 

Po zakończeniu wojny, już w marcu 1945, A. Musierowicz rozpoczął organizowanie Katedry Gleboznawstwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, którą kierował do przejścia na emeryturę w 1964 roku. Równocześnie w latach 1947-1956 pełnił funkcję kierownika Wydziału Gleboznawczego PINGW, a następnie IUNG w Puławach. Po reorganizacji IUNG w 1956 r. kierował Samodzielną Pracownią Chemii i Fizyki Gleb IUNG z siedzibą w Katedrze Gleboznawstwa SGGW w Warszawie. Prowadził także wykłady z historii gleboznawstwa i geografii gleb na Uniwersytecie Warszawskim.

Bogaty i twórczy dorobek naukowy prof. A. Musierowicza obejmuje szeroki zakres problemów i zagadnień z dziedziny gleboznawstwa i chemii rolnej. Po pierwszych pracach z zakresu chemii organicznej, ukazał się szereg podstawowych prac decydujących o rozwoju nauki o glebie. Zarysował się główny kierunek Jego działalności naukowej – poznanie fizykochemicznych właściwości gleb zarówno organicznych jak i mineralnych. Ukazały się prace z zakresu związków organicznych (próchnica gleb), fizyki gleb, koloidów glebowych, ale przede wszystkim właściwości sorpcyjnych różnych typów i rodzajów gleb.

Prof. A. Musierowicz odegrał również decydującą rolę w ustalaniu podstaw nomenklatury, systematyki i klasyfikacji gleb oraz w opracowaniu i redagowaniu genetycznej mapy gleb Polski w skali 1:300000, 1:500000 i 1:1000000. Mapa gleb w skali 1:300000 została przedstawiona przez prof. A. Musierowicza na Międzynarodowym Kongresie Gleboznawczym w Paryżu w roku 1956, a w roku 1958 na Międzynarodowej Konferencji Gleboznawczej w Bukareszcie. Profesor brał także udział w redagowaniu mapy Europy w skali 1:2500000 oraz w innych międzynarodowych opracowaniach jak np. „The typology of soils developed of loess” w 1963.

Działalność dydaktyczno-wychowawcza Profesora obejmowała nie tylko wykłady i seminaria, ale również ciągłe i bezpośrednie kontakty z pracownikami i magistrantami. Dyskusje naukowe stały zawsze na bardzo wysokim poziomie, ponieważ Profesor w rozważaniach był ścisły i wymagał tego od innych. Prof. A. Musierowicz jest autorem sześciu podręczników akademickich oraz współautorem kolejnych trzech. Stworzył szkołę naukową w zakresie właściwości fizycznych i chemicznych gleb, do której należą: B. Dobrzański, J. Mieczyński, Z. Olszewski, F. Kuźnicki, Cz. Święcicki, H. Uggla, A. Kabata-Pendias, J. Siuta, K. Konecka-Betley, Z. Brogowski, K. Słowik, K. Czarnowska, Z. Czerwiński oraz doktorzy: A. Baranowski, R. Truszkowska, M. Tuszyński, E. Leszczyńska, H. Król, S. Floriańczyk.

Wśród 175 publikacji Profesora oraz 12 opracowań zwartych na szczególne wyróżnienie zasługują rozprawy wykonane w okresie pracy na Politechnice Lwowskiej i w Dublanach: „Materiały do poznania dynamiki gleb Polskich” (1935), „Gleby Huculszczyzny” (1939) oraz „Mapa gleb północno-wschodniej części powiatu Złoczowskiego” (1944). Z okresu pracy w Katedrze Gleboznawstwa SGGW na szczególną uwagę zasługują dwie monografie „Gleby województwa warszawskiego” (1956) i „Gleby województwa łódzkiego” (1960) a także „Typologia i właściwości gleb wytworzonych z glin zwałowych” (1967), która została przetłumaczona na język angielski i wydana w USA przez National Science Foundation.

 

Podczas obchodów XX-lecia powstania Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1965 (Fot. I. Jarosińska)

 

Profesor Musierowicz był członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, członkiem wszechzwiązkowej Akademii Nauk Rolniczych ZSRR, honorowym członkiem Niemieckiego Towarzystwa Gleboznawczego oraz Prezesem i Honorowym Prezesem Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymał dwukrotnie nagrodę państwową oraz był odznaczony Krzyżami Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem X-lecia Polski Ludowej. Wyższa Szkoła Rolnicza we Wrocławiu w dowód uznania Jego zasług dla rolnictwa zwłaszcza gleboznawstwa nadała prof. A. Musierowiczowi tytuł doktora honoris causa (1965).

Profesor dr hab. Arkadiusz Musierowicz był Uczonym z powołania a nie tylko z zawodu. Był twórcą szkoły gleboznawstwa w Polsce opartej na właściwościach fizyko–chemicznych gleb, a nie tylko morfologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem sorpcji. Szkoła ta stanowi dzieło Jego życia. Był wybitnym naukowcem i należy do grona wielkich polskich gleboznawców, którzy stworzyli trwałe podstawy nauki o glebie.

 

 Prof. dr hab. Krystyna Konecka-Betley (1922–2014)

Wspomnienie

Danuta Czępińska-Kamińska, Wojciech Kwasowski, SGGW Warszawa

 

9 września 2014 roku w Warszawie zmarła w wieku 92 lat profesor Krystyna Konecka-Betley wybitny gleboznawca Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w której jeszcze, jako studentka rozpoczęła pracę w 1947 r. w zespole profesora Arkadiusza Musierowicza. W 1960 r. uzyskała stopień doktora nauk rolniczo-leśnych, a w 1967 r. stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie gleboznawstwa. W 1978 r. otrzymała tytuł naukowy i stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1989 r. – profesora zwyczajnego. Główne zainteresowania naukowe prof. K. Koneckiej–Betley to: geneza gleb, ich typologia i procesy glebotwórcze, gleby kopalne i reliktowe, jako podstawa rekonstrukcji środowiska przyrodniczego plejstocenu i holocenu oraz gleboznawstwo stosowane ze specjalnym uwzględnieniem kartografii i ochrony środowiska. Dużą wagę przywiązywała do fizyko-chemicznych i mineralogicznych wskaźników kierunków i stopnia zaawansowania procesów glebotwórczych.

Pani prof. K. Konecka-Betley pozostawiła po sobie bogaty dorobek naukowy. Jest autorką lub współautorką około 170 prac naukowo badawczych. Szczególnie ceniła swoje prace przedstawiające badania gleb kopalnych i reliktowych, w tym: rozdział w książce pt. „Weathering: its Products and Deposits” z 1989 r. oraz książkę pt. Paleopedology problems in Poland” z 2002 r., w której oprócz autorstwa lub współautorstwa rozdziałów odpowiadała za redakcją naukową.

Prof. Konecka–Betley była osobą, która umiała zaangażować do realizacji różnych projektów naukowych liczne zespoły badawcze, w składzie których byli, nie licząc gleboznawców, geolodzy, botanicy, ekolodzy, fizjolodzy roślin, leśnicy, fitosocjolodzy, fizycy, archeolodzy, czy melioranci. Dzięki tej współpracy mogła wykorzystać w swoich indywidualnych lub współautorskich pracach różnorodne zaawansowane, nowatorskie metody, jak: mikromorfologia, palinologia, mikroskopia elektronowa, datowania 14C i termoluminescencyjne, metody statystyczne i in.

Była bardzo aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, piastując funkcje sekretarza Zarządu Głównego, Przewodniczącego Oddz. Warszawskiego i redaktora naczelnego Roczników Gleboznawczych, biorąc udział w opracowaniu kolejnych wydań systematyki gleb Polski, współorganizując Kongresy i konferencje naukowe. Towarzystwo doceniając zasługi obdarzyło Ją Tytułem Honorowego Członka PTG. Była członkiem Komitetu Badań Czwartorzędu PAN i Komisji Paleopedologii INQUA. Przez wiele kadencji była członkiem Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego. Prof. dr hab. Krystyna Konecka–Betley zachowała wysoką aktywność naukową do końca swoich dni, służąc swoją wiedzą młodszym kolegom, a także publikując syntetyczne prace, jak: „Złożona geneza gleb płowych (lessivés)” – 2009, czyPóźnoglacjalne i holoceńskie gleby kopalne doliny środkowej Wisły, datowane 14C” - 2012.

Prof. Konecka–Betley należała do ludzi szlachetnych, koleżeńskich, bezpośrednich i szczerych. Biła od Niej energia życia i optymizm, a szczególnie nieustająca pasja twórcza. Swym odejściem pozostawiła Pani Profesor po sobie puste miejsce, które będzie trudno zapełnić, ale pozostawiła także wzór osobowości, który warto naśladować.

Cześć Jej Pamięci!

Konecka-Betley

 

Nowości wydawnicze

 

TRANSPORT AND FATE OF CHEMICALS IN SOILS: PRINCIPLES AND APPLICATIONS. 2014. H. M. Selim.  CRC Press. ISBN: 978-1-466-55794-9. Hardcover, 352 pages. Price $139.95. This book provides the fundamentals for the understanding of reactive chemicals retention and their transport in soils and aquifers. The book offers the first comprehensive treatment with supporting examples of mathematical models that describe contaminants reactivity and transport in soils and aquifers. It is also a practical guide for designing experiments and collecting data that focuses on characterizing retention as well as release kinetic reactions in soils and contaminant transport experiments in the laboratory, greenhouse (column) and in the field.

 

APPLICATION OF SOIL PHYSICS IN ENVIRONMENTAL ANALYSES. 2014. Series: Progress in Soil Science. W.G. Teixeira, M.B. Ceddia, M.V. Ottoni, G.K. Donnagema (Eds.) Springer. ISBN: 978-3-319-06012-5. Hardcover, 400 pages. Price $209.00. The green economy and the recognition of the importance to preserve soil and water have been discussed in many interdisciplinary forums in the world, which invokes the necessity to better characterize the soil and understand the behavior of water in this medium. Soil scientists are an integral part in interdisciplinary studies about the interactions in the continuum soil-plant-atmosphere, soil management practices and indicators of soil quality. The more frequency of natural disasters, as landslides and thunderstorms addresses the importance to integrate soil characteristics in predictive models. This book seeks to integrate the efforts of scientists to meet this demand. Soil physics research has grown considerably specially in the use of innovative sensors, software, soil database, algorithms and modeling techniques have been introduced into soil water relationship and environmental monitoring. In this volume, the authors will bring together the effectiveness of many new field and lab sensors and examine the current state-of-the-art in modeling and data analysis. It also includes innovative approaches and case studies in tropical soils.

 

CONTAMINANT GEOCHEMISTRY: INTERACTIONS AND TRANSPORT IN THE SUBSURFACE ENVIRONMENT. 20144. B. Berkowitz , I. Dror, B. Yaron. Springer. ISBN: 978-3-642-54776-8 (Hardcover) 2nd edition, 577 pages. Price $24.99 This book combines soil science, subsurface hydrology and environmental geochemistry, providing a comprehensive background for specialists interested in the protection and sustainable management of the subsurface environment in soils vadose zone, and ground water. Initially the reader is introduced to the characterization of subsurface environment, to selected geochemical processes, and the chemistry of selected contaminants in the soil and subsurface. The major focus of the book is on contaminant partitioning and reactions in porous media solid phases, soil solutions, and groundwater, accounting for their persistence and transformation in the subsurface, as they are transported from the land surface into groundwater. Case studies discussions are provided for each part of the book illustrating many of the subjects presented. In this updated and expanded second edition, new literature has been added on contaminant fate in the soil-subsurface environment. In particular, more data on the behavior of inorganic contaminants and on engineered nanomaterials were included, the latter comprising a group of “emerging contaminants” that may reach the soil and subsurface zones.  New chapters are devoted to a new perspective of contaminant geochemistry, namely irreversible changes in pristine land and subsurface systems following chemical contamination. Two chapters were added on this topic, focusing attention on the impact of chemical contaminants on the matrix and properties of both liquid and solid phases of soil and subsurface domains.

 

HUMIC MATTER IN SOIL AND THE ENVIRONMENT. PRINCIPLES AND CONTROVERSIES, Second Edition. 2014. K.H. Tan. CRC Press. ISBN: 978-14-822-3445-9. Hardcover, 482 pages. Price $139.95. The field of humic matter research has undergone drastic changes in concepts and principles, and a second edition is now warranted to communicate these advances. This revised and updated edition continues the tradition of providing comprehensive coverage of the genesis, extraction, properties, and impacts of humic matter on agriculture, industry, and the environment. Chapters examine organic matter; present concepts of humus versus humic matter; and explore the nature and distribution, chemical composition, characterization, electrochemical properties, agronomic and industrial applications, and medicinal and pharmaceutical applications of humic substances.

 

Nowe polskie publikacje gleboznawcze

w czasopismach posiadających IF

 

Wszystkie nowe publikacje z zakresu nauk o glebie są na bieżąco dopisywane do listy na stronie http://szopka.up.wroc.pl/

 

Baran A., Czech T., Wieczorek J. 2014. Chemical properties and toxicity of soils contaminated by mining activity. Ecotoxicology 23, 1234-1244.

 

Boguta P., Sokołowska Z. 2014. Statistical relationship between selected physicochemical properties of peaty-muck soils and their fraction of humic acids. Int. Agroph. 28, 3, 219–229

 

Borowik A., Wyszkowska J., Kucharski J., Baćmaga M., Boros-Lajszner E., Tomkiel M. 2014. Sensitivity of soil enzymes to excessive zinc concentrations. J. Elem., 19(3): 637–648

 

Borowska K., Koper J., Kozik K., Rutkowska A. 2014. Effect of slurry fertilization on the selenium content and catalase activity in lessive soil. J. Elem., 19(3): 649-660

 

Ciesielczuk T., Kusza G., Poluszyńska J., Kochanowska K. 2014. Pollution of flooded arable soils with heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). Water, Air, & Soil Pollution, 225(10), 2145.

 

Czaban J., Czyż E., Siebielec G., Niedźwiecki J. 2014. Long-lasting Effects of Bentonite on Properties of A Sandy Soil Deprived of the Humus Layer. International Agrophysics 28(3), 279-289.

 

Gałka B., Kabała C., Łabaz B., Bogacz A. 2014. Wpływ drzewostanów o zróżnicowanym udziale świerka na gleby różnych typów siedliskowych lasu w Górach Stołowych. Sylwan 158 (9): 684−694.

 

Glińska-Lewczuk K., Bieniek A., Sowiński P., Obolewski K., Burandt P., Timofte C.M. 2014. Variability of zinc content in soils in a postglacial river valley - a geochemical landscape approach. J. Elem. 19(2): 361-376

 

Gozdowski D., Stępień M., Samborski S., Dobers E. S., Szatyłowicz J., Chormański J. 2014. Determination of the Most Relevant Soil Properties for the Delineation of Management Zones in Production Fields. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 45: 2289-2304.

 

Grzesiak P., Łukaszyk J., Kurczewska J., Schroeder G. 2014.  The binding of heavy metals and arsenic in the soil by [3-(2-aminoethylamino)propyl]trimethoxysilane. Polish J. Environmental Studies 23, 3, 961-965.

 

Gruba P., Socha J., Błońska E., Lasota J., Suchanek A., Gołąb P. 2014. Wpływ skały macierzystej na alokację zasobów węgla organicznego w glebach leśnych. Influence of parent material on the spatial distribution of organic carbon stock in the forest soils. SYLWAN 158 (6): 443-452.

 

Jabłońska-Czapla M., Szopa S., Rosik-Dulewska C. 2014. Impact of mining dump on the accumulation and mobility of metals in the Bytomka river sediments. Archives of Environmental Protection 40(2), 3-19.

 

Jamroz E., Kocowicz A., Bekier J., Weber J. 2014. Properties of soil organic matter in Podzols under mountain dwarf pine (Pinus mugo Turra.) and Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in various stages of dieback in the East Sudety Mountains, Poland. Forest Ecology and Management 330, 261-270.

 

Jamroz E., Weber J., Dębicka M. 2014. Wpływ odnowienia lasu zrębem zupełnym na trofizm gleb rdzawych na przykładzie Nadleśnictwa Spała. Sylwan 158 (9): 669−674.

 

Jonczak, J. 2014. Decomposition of beech leaves in 120-years old stand on the area of Middle Pomerania. SYLWAN, 158(8), 621-629.

 

Kabała C., Karczewska A., Medyńska-Juraszek A. 2014. Variability and relationships between Pb, Cu, and Zn concentrations in soil solutions and forest floor leachates at heavily polluted sites. J. Plant Nutr. Soil Sci. 177, 573-584.

 

Korzeniowska J., Stanisławska-Glubiak E., Hoffmann J., Gołda S. 2014. Evaluation of the effectiveness of phosphorus-sulfur fertilizers produced on the basis of ground rock phosphate. Part 2. Agronomic efficiency of fertilizers and their impact on the environment. Przemysł Chemiczny 93(7), 1231-1234.

 

Korzeniowska J., Stanistawska-Glubiak E., Hoffmann J., Gorecka H., Jozwiak W., Wisniewska G. 2014. Evaluation of the effectiveness of phosphorus-sulfur fertilizers produced on the basis of ground rock phosphate. Part I. Technology for manufacturing. Przemysł Chemiczny 93(5), 803-806.

 

Kubica B., Szarlowicz K., Stobinski M., Skiba S., Reczynski W., Gołas J. 2014. Concentrations of 137Cs and 40K radionuclides and some heavy metals in soil samples from the eastern part of the Main Ridge of the Flysch Carpathians. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 299(3), 1313-1320.

 

Kukla M., Cania B., Plociniczak T., Piotrowska-Seget Z. 2014. Phytoremediation of petroleum hydrocarbons-contaminated soils by using endophytic bacteria. Przemysł Chemiczny 93(3), 355-359.

 

Kumpiene J., Gałązka R., Siebielec G., et al. 2014. Selecting chemical and ecotoxicological test batteries for risk assessment of trace element-contaminated soils (phyto)managed by gentle remediation options (GRO). Science of the Total Environment 496: 510-522.

 

Kuziemska B., Kalembasa S., Wieremiej W. 2014. Distribution of nickel in fractions extracted with the BCR procedure from nickel-contaminated soil. J. Elem., 19(3): 697-708

 

Lamorski K., Bieganowski A., Ryżak M., Sochan A., Sławiński C., Stelmach W. 2014. Assessment of the usefulness of particle size distribution measured by laser diffraction for soil water retention modelling. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 177, 803-813.

 

Lemanowicz J., Siwik-Ziomek A., Koper J. 2014. How Fertilization with Farmyard Manure and Nitrogen Affects Available Phosphorus Content and Phosphatase Activity in Soil. Polish Journal of Environmental Studies, 23(4), 1211-1217.

 

Lipińska A., Kucharski J., Wyszkowska J. 2014. Activity of arylsulphatase in soil contaminated with polycyclic aromatic hydrocarbons. Water Air Soil Pollution 225: 2097

 

Łokas E., Bartmiński P., Wachniew P., Mietelski J. W., Kawiak T., Środoń J. 2014. Sources and pathways of artificial radionuclides to soils at a High Arctic site. Environmental Science and Pollution Research, 1-15.

 

Mazurek R., Bejger R. 2014. The Role of Black Locust (Robinia pseudoacacia L.) Shelterbelts in the Stabilization of Carbon Pools and Humic Substances in Chernozem. Polish Journal of Environmental Studies, 23(4), 1263-1271.

 

Nkhili E., Boguta P., Bejger R., Guyot G., Sokołowska Z., Richard C. 2014. Photosensitizing properties of water-extractable organic matter from soils. Chemosphere, 95, 317-323.

 

Novák T. J., Incze J., Spohn M., Glina B., Giani L. 2014. Soil and vegetation transformation in abandoned vineyards of the Tokaj Nagy-Hill, Hungary. CATENA, 123, 88-98.

 

Paluszek J. 2014. Air-dry and water-stable soil aggregate distribution of Polish chernozems classified in various complexes of agricultural suitability. Polish J. Environmental Studies 23, 3, 813-821

 

Pastuszka T., Krzyszczak J., Sławiński C., Lamorski K. 2014. Effect of Time-Domain Reflectometry probe location on soil moisture measurement during wetting and drying processes. Measurement, 49, 182-186.

 

Paszko T. 2014. Modeling of pH-dependent adsorption and leaching of MCPA in profiles of Polish mineral soils. Science of The Total Environment, 494, 229-240.

 

Siczek A., Lipiec J., Wielbo J., Kidaj D., Szarlip P. 2014. Symbiotic Activity of Pea (Pisum sativum) after Application of Nod Factors under Field Conditions. International Journal of Molecular Sciences, 15(5), 7344-7351.

 

Skiba M., Maj-Szeliga K., Szymański W., Błachowski A. 2014. Weathering of glauconite in soils of temperate climate as exemplified by a Luvisol profile from Góra Puławska, Poland. Geoderma, 235, 212-226.

 

Stachnik Ł., Wałach P., Uzarowicz Ł., Yde J. C., Tosheva Z., Wrońska-Wałach D. 2014. Water chemistry and hydrometeorology in a glacierized catchment in the Polar Urals, Russia. Journal of Mountain Science, 11(5), 1097-1111.

 

Stanisławska-Glubiak E., Korzeniowska J., Hoffmann J., Jóźwiak W., Wiśniewska G. 2014. Availability of phosphorus for plants from rock phosphate-enriched composts. Part 1. Technology of compost production. Przemysł Chemiczny 93(5), 807-810.

 

Stanisławska-Glubiak E., Korzeniowska J., Hoffmann J., Górecka H., Kantek K. 2014. Availability of phosphorus for plants from rock phosphate-enriched composts. Part 2. Evaluation of composts in an agricultural experiment. Przemysł Chemiczny 93(7), 1235-1238.

 

Szymański W., Skiba M., Nikorych V. A., Kuligiewicz A. 2014. Nature and formation of interlayer fillings in clay minerals in Albeluvisols from the Carpathian Foothills, Poland. Geoderma, 235, 396-409.

 

Świtoniak, M., 2014. Use of soil profile truncation to estimate influence of accelerated erosion on soil cover transformation in young morainic landscapes, North-Eastern Poland. Catena 116, 173-184

 

Usowicz B., Marczewski W., Usowicz J. B., Lukowski M. I., Lipiec J. 2014. Comparison of surface soil moisture from SMOS satellite and ground measurements. International Agrophysics 28(3), 359-369.

 

Właśniewski S., Kaniuczak J., Hajduk E., Nazarkiewicz M. 2014. Influence of liming and mineral fertilization on the copper content in grain of spring barley (Hordeum vulgare L.) and winter wheat (Triticum aestivum L.) cultivated on loessial soil. J. Elem., 19(3): 821-832

 

Włodarczyk T., Szarlip P., Kozieł W., Nosalewicz M., Brzezińska M., Pazur M., Urbanek E. 2014. Effect of long storage and soil type on the actual denitrification and denitrification capacity to N2O formation. International Agrophysics 28(3), 371-381.

 

Zawadzki, J., Kȩdzior, M. A. 2014. Statistical analysis of soil moisture content changes in Central Europe using GLDAS database over three past decades. Central European Journal of Geosciences, 6(3), 344-353.

 

 

 XIII International Symposium and Field Workshop on Paleopedology w Toruniu  

 

Michał Jankowski, UMK Toruń

W dniach 1-6 września 2014 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się XIII International Symposium and Field Workshop on Paleopedology. Organizatorem imprezy była Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu Wydziału Nauk o Ziemi UMK. Konferencja odbywała się pod hasłem „Paleopedological record of postglacial soil and landscape evolution”, a przewodniczącą Komitetu Naukowego była profesor Renata Bednarek – wybitna reprezentantka polskiej paleopedologii.

W spotkaniu brało udział 32 gości, w tym reprezentanci Rosji (9 osób), Niemiec (7 osób), Meksyku (4 osoby), Estonii (3 osoby), Chin (2 osoby), Brazylii (2 osoby), Izraela oraz Włoch. Z Polski, w konferencji uczestniczyły trzy osoby spoza będącego gospodarzem ośrodka toruńskiego: prezes PTG prof. Zbigniew Zagórski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dr Przemysław Mroczek z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz dr Bogusława Przewoźna z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Polskie badania paleopedologiczne mają długą, sięgającą lat 60. XX wieku i chlubną tradycję. Za największe osiągnięcie polskiej paleopedologii należy uznać szczegółowe opracowanie pedo-chronostratygrafii i interpretacji paleośrodowiskowej sekwencji późnoplejstoceńskich i holoceńskich gleb kopalnych rozpoznanych w wydmach śródlądowych i nadmorskich naszego kraju.

Konferencja obejmowała dwudniowe sympozjum oraz dwie dwudniowe sesje terenowe o charakterze warsztatowym. Referaty plenarne zostały wygłoszone przez przedstawicieli władz Komisji Paleopedologii (Paleopedology Commission 1.6) IUSS: Danielę Sauer z Niemiec, Aleksandra Makiejewa z Rosji oraz Sergieja Sedowa z Meksyku i dotyczyły zagadnień postglacjalnego rozwoju gleb. Wystąpienie przygotowane przez przedstawiciela gospodarzy, Michała Jankowskiego miało na celu nakreślenie problematyki oraz stanu wiedzy z zakresu paleopedologii polodowcowych terenów Polski, a także podkreślenie osiągnięć polskich paleopedologów. Zgłoszone przez uczestników wystąpienia zostały pogrupowane w cztery sesje tematyczne: 1. Paleosols in postglacial landscapes, 2. Paleosols in aeolian deposits, 3. Paleosols in alluvial, colluvial and marine environments and Pre-Quaternary paleosols, 4. Paleopedological issues in geoarchaeology oraz jedną ogólną sesję posterową. W sumie zaprezentowano 22 referaty ustne oraz 14 posterów.

Sesje terenowe odbywały się na obszarze Pojezierza Kujawskiego, Kotliny Toruńskiej, Pojezierza Brodnickiego oraz Wysoczyzny Chełmińskiej. Na 16 stanowiskach gospodarze zaprezentowali uczestnikom konferencji przykłady gleb kopalnych, reliktowych i poligenetycznych z okresu późnego plejstocenu oraz holocenu, występujące w obszarach wydm śródlądowych, wysoczyzn morenowych, glacjofluwialnych sandrów i teras pradolinnych oraz w krajobrazach powytopiskowych.

Istotną problematykę konferencji i warsztatów terenowych stanowiły także zagadnienia z zakresu geoarcheologii, zaprezentowane na stanowiskach archeologicznych w Gąskach, Biskupinie, Wietrzychowicach i Kałdusie.

 

Uczestnicy Konferencji w Muzeum w Biskupinie

 

Ogromną stratą dla nauki jest odejście w ostatnim czasie z naszego grona kilku znamienitych postaci. W bieżącym roku opuścili nas profesor Dan Yaalon z Izraela, a także dwie wybitne badaczki gleb kopalnych i reliktowych, zasłużone dla rozwoju paleopedologii w naszym kraju: profesor Barbara Manikowska pracująca w Łodzi oraz profesor Krystyna Konecka-Betley z ośrodka Warszawskiego. Niech ci Uczeni spoczywają w spokoju, a ich dokonania niech będą wzorem, inspiracją i impulsem do podejmowania badań paleopedologicznych dla kolejnych pokoleń gleboznawców.

 

Przykładowe profile paleosoli prezentowane w czasie sesji terenowych: a, b – sekwencje gleb holoceńskich; c – gleba kopalna pod nasypem neolitycznego kurhanu; d, e – gleby kopalne allerödzkie.


V Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„Przyczyny i skutki degradacji środowiska glebowego”

Rzeszów-Arłamów ,16-18.09.2014

Janina Kaniuczak, Stanisław Właśniewski, Małgorzata Nazarkiewicz, Edmund Hajduk, Uniwersytet Rzeszowski

Konferencja Naukowa „Przyczyny i skutki degradacji środowiska glebowego” już po raz piaty została zorganizowana przez Katedrę Gleboznawstwa, Chemii Środowiska i Hydrologii, Katedrę Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środowiskowej Uniwersytetu Rzeszowskiego, KGChR PAN, PTG, Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu (Ukraina), pod patronatem J.M. Rektora UR prof. dr hab. Aleksandra Bobko.

W konferencji uczestniczyło 90 osób, w tym 68 przedstawicieli krajowych ośrodków naukowe oraz 22 gości z Drohobycza. Problematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia: (1) monitorowanie zagrożeń środowiska glebowego, (2) wpływ procesów glebowych, systemów nawożenia i uprawy w kształtowaniu właściwości gleb, (3) różne aspekty unieszkodliwiania i stosowania odpadów, (4) uprawa roślin energetycznych, a właściwości gleb, (5) degradacja i rekultywacja gleb.

 

Sesja plenarna w Rzeszowie (Fot. J. Zakulec)

 

W pierwszym dniu konferencji, w kampusie Wydziału Biologiczno-Rolniczego UR odbyła się sesja plenarna, w czasie której wygłoszono trzy referaty. Honorowy prezes PTG prof. dr hab. Piotr Skłodowski przedstawił referat nt. uwarunkowań glebowych w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Dr inż. Ewa J. Lipińska, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska omówiła geologiczne uwarunkowania emisji węglowodorów i ich wpływ na zanieczyszczenie gleb w województwie podkarpackim. Prof. dr hab. Jerzy Weber z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawił referat nt. zmian środowiska glebowego pod wpływem pyłów wywiewanych ze składowiska odpadów paleniskowych elektrowni Bełchatów. W sesji plenarnej prof. dr hab. inż. Janina Kaniuczak, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego i Naukowego Konferencji przedstawiła w krótkim zarysie najważniejsze informacje dotyczące form degradacji wyróżnionych przez Turskiego i Barana (1995, 1996), Siutę (2000), Karczewską (2008) oraz przez Komisję Europejską (2002).

Po zakończeniu sesji plenarnej Uczestnicy konferencji wyruszyli na trasy terenowe. Jedna z nich to „Osuwiska Podkarpacia”, a druga „Gleby i środowisko przyrodnicze Roztocza i Płaskowyżu Tarnogrodzkiego”, w której uczestniczyli goście z Ukrainy i część uczestników z Polski.

W I części sesji terenowej „Osuwiska Podkarpacia” na trasie: Rzeszów - Strzyżów - Węglówka - Krasiczyn - Arłamów, dr Wojciech Rączkowski z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB Oddział Karpacki w Krakowie zapoznał Uczestników konferencji z budową geologiczną Pogórza Strzyżowskiego i Pogórza Dynowskiego w aspekcie zagrożeń osuwiskami. Osuwiska są charakterystycznym dla gór fliszowych elementem krajobrazu. Większość osuwisk występuje w południowej części województwa, na obszarze Karpat fliszowych zbudowanych z utworów piaskowcowo-łupkowych, których naturalne predyspozycje sprzyjają powstawaniu powierzchniowych ruchów masowych. Zjawiska osuwania się warstw ziemi zdarzają się dosyć często w tych rejonach (m.in. gminy Strzyżów, Wiśniowa, Tyczyn, Fredropol) i niejednokrotnie zagrażają ludzkim osadom.

Od roku 2001 prowadzone są prace przygotowawcze dla projektu SOPO (System Osłony Przeciw Osuwiskowej). Mapy zagrożenia osuwiskami wraz z kartami rejestracyjnymi osuwisk oraz objaśnieniami tekstowymi są publikowane na bieżąco w Internecie na stronie (http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO).

W miejscowości Węglówka Uczestnicy poznali przykłady zniszczeń na największym karpackim osuwisku Bonarówka, położonym na południowo-zachodnich stokach pasma Małej Kiczery. W Zespole Parkowo-Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej k. Strzyżowa Uczestnicy konferencji spotkali się z Starostą powiatu strzyżowskiego Robertem Godkiem, który przedstawił problem osuwisk widziany oczami mieszkańca i samorządowca powiatu strzyżowskiego.

Dalsze obrady konferencji odbywały się w Arłamowie, w Hotelu „Rezydencja”, dawnym Ośrodku Wypoczynkowym Urzędu Rady Ministrów (miejsce internowania Lecha Wałęsy w 1982 r.). W drugimi i trzecim dniu konferencji w czterech sesjach referatowych wygłoszono 14 referatów, a w sesji posterowej zaprezentowano 44 postery na 57 zgłoszonych.

 

Zabezpieczone osuwisko w Borku Starym k. Rzeszowa (Fot. S. Właśniewski)

 

Przed konferencją wydano 68 dwustronicowych komunikatów, które ukazały się w Zeszytach Naukowych Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie (Zeszyt Nr 18/2014). Opracowano również przewodnik po trasie terenowej „Osuwiska Podkarpacia” autorstwa dr. W. Rączkowskiego oraz „Gleby i środowisko przyrodnicze Roztocza i Płaskowyżu Tarnogrodzkiego” autorstwa dr. inż. J. Gąsiora.

W II części sesji terenowej „Osuwiska Podkarpacia” na trasie Arłamów - Aksmanice - Przemyśl - Borek Stary - Rzeszów, dr Wojciech Rączkowski zapoznał Uczestników konferencji ze sposobami stabilizacji i monitoringu osuwisk zagrażających infrastrukturze miejskiej, komunikacyjnej i obszarom rolniczym na terenie województwa podkarpackiego.

Uczestnicy konferencji poznali zasady działania największej funkcjonującej w Polsce wysokosprawnej elektrociepłowni na biomasę potrójnej kogeneracji; produkującej ciepło, prąd elektryczny i wodę lodową do systemu klimatyzacji kompleksu hotelowego „Arłamów”.

W czasie konferencji Komisja Wnioskowa w składzie: prof. dr hab. Maria Flis-Bujak, prof. dr hab. Stanisława Strączyńska pod przewodnictwem prof. dr. hab. Jana Kalembkiewicza, wypracowała następujące wnioski, przyjęte przez Uczestników Konferencji:

1.      W strukturze użytkowania gruntów należy uwzględnić uwarunkowania glebowe, aspekt społeczny i ekonomiczny, a gleby o niskiej wartości użytkowej traktować jako obszary rezerwy produkcyjnej. Ograniczyć zalesianie i przeznaczanie na cele nierolnicze gleb użytkowanych rolniczo.

2.      W celu zabezpieczenia ochrony środowiska przyrodniczego należy prowadzić gospodarkę zgodnie ze zrównoważonym rozwojem.

3.      Dla obszaru Podkarpacia, gdzie występowały i nadal występują procesy osuwiskowe, należy prowadzić stały monitoring oraz opracować system stabilizacji i zabezpieczania osuwisk zagrażających zabudowie mieszkaniowej, infrastrukturze technicznej, szlakom komunikacyjnym i obszarom rolniczym.

4.      W ramach programów rozwoju obszarów wiejskich należy zabezpieczyć środki na konserwację i utrzymanie sieci melioracyjnej na terenach rolniczych.

5.      Należy wzmocnić działania i edukację społeczeństwa na rzecz poznania roli gleby w środowisku i ochrony bioróżnorodności glebowej.

6.      Kontynuować nadal konferencje naukowe z zakresu przyczyn i skutków degradacji środowiska glebowego..


 

Szkoła Letnia Geochronologii, Bergün, 31.08-6.09.2014

Jarosław Waroszewski, UP Wrocław

 

Odbywająca się na przełomie sierpnia i września 2014 w Bergün (Szwajcaria), Szkoła Letnia Geochronologii (GSL) została zorganizowana przez Uniwersytet w Zurychu (UZH), Federalny Instytut Badawczy Lasu, Śniegu i Krajobrazu (WSL) oraz Szwajcarską Federalną Politechnikę w Zurychu (ETHZ). W skład komitetu organizacyjnego wchodzili: Markus Egli (UZH), Dagmar Brandovà (UZH), Susan Ivy-Ochs (ETHZ/UZH), Holger Gärtner (WSL) i Paolo Cherubini (WSL).

 

Datowanie kosmogenicznego berylu – dyskusja w terenie

(fot. J.Waroszewski).

 

W głównym wątku prowadzonych wykładów i warsztatów znalazły się tematy z zakresu: (1) dendrochronologii, (2) datowań izotopowych (analiza radiowęglowa, datowania wieku ekspozycji metodą 10Be), (3) datowań luminescencyjnych, (4) zastosowania relatywnych metod takich jak: młot Schmidta, analiza pierścieni wietrzeniowych w skałach, czy minerałów ilastych w glebach. Omawiane numeryczne metody datowań jak i metody relatywne odnosiły się do możliwości ich wykorzystania przy rekonstrukcjach paleośrodowiskowych, klimatycznych, odtwarzaniu procesów geomorfologicznych oraz rozwoju krajobrazu w Czwartorzędzie. W szkole letniej wzięło udział 26 naukowców: z Niemiec, Turcji, Wielkiej Brytanii, Federacji Rosyjskiej, Włoch, Polski, Francji, Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Australii oraz ze Szwajcarii. W trakcie GSL odbyły się dwie sesje terenowe w trakcie których główną uwagę skupiono na: właściwych technikach wykonywania rdzeni drzewnych i analizy preparatów dendrochronologicznych, pobieraniu materiału do datowań kosmogenicznego berylu, pomiarom wytrzymałości głazów z użyciem metody młota Schmidta, czy też właściwemu opisowi morfologii gleb górskich.

 

Inicjalne stadium formowania się jeziora w strefie postglacjalnej

(fot. J.Waroszewski).

 

Zakończenie warsztatów wieńczyła wycieczka do kompleksu Jöri (rejon Davos), składającego się z 16 jezior stanowiących 18% powierzchni całej zlewni. W trakcie wycieczki dyskutowano problemy alkalizacji i eutrofizacji jezior postglacjalnych, jak również współczesne funkcjonowanie i kondycję lodowców gruzowych.

 

 

Warsztaty WRB LIFES – trzecia edycja

Łukasz Mendyk, Marcin Świtoniak, Przemysław Charzyński, UMK Toruń

Już po raz trzeci odbyły się międzynarodowe warsztaty dydaktyczne z cyklu Lingua Franca for European Soils (LiFES). Tegoroczna edycja miała miejsce w Zbicznie na Pojezierzu Brodnickim i w Toruniu, w dniach 22 czerwca – 5 lipca 2014 roku. Głównym celem przeprowadzonych zajęć była nauka klasyfikacji gleb wg systemu WRB zarówno w aspekcie praktycznym jak i teoretycznym oraz stworzenie multimedialnej glebowej bazy danych, która będzie wykorzystywana w dydaktyce. Koordynatorem projektu LiFES była Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

 

Organizacją tegorocznych warsztatów zajęli się dr Marcin Świtoniak, dr Przemysław Charzyński, dr Piotr Hulisz oraz mgr Łukasz Mendyk. Partnerami w projekcie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika były uczelnie z 4 krajów - Polski, Litwy, Łotwy i Węgier: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Łotewski Uniwersytet Rolniczy w Jelgawie, Uniwersytet Łotewski w Rydze, Uniwersytet Aleksandrasa Stulginskisa w Kownie, Uniwersytet w Debreczynie. W zajęciach wzięło udział 34 studentów z ww. państw, studiujących na kierunkach rolniczych i przyrodniczych. W pierwszym tygodniu zajęć studenci poznawali zagadnienia związane z erozją gleb i ubytkiem glebowej materii organicznej, natomiast w drugim zajmowali się glebami technogenicznymi czyli przekształconymi przez działalność człowieka w środowisku miejskim Torunia. W trakcie wolnego weekendu uczestnicy warsztatów mieli okazję skorzystać z atrakcji naszego miasta, które wywarło na wszystkich gościach z zagranicy duże wrażenie. Został także zorganizowany jednodniowy spływ kajakowy Drwęcą. Jednym z celów projektu było przygotowanie Atlasu sekwencji glebowych. Publikacja ta jest już w druku i wkrótce będzie dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

 


 

Intensywny Kurs Mikromorfologii Gleb w Llejdzie 

Bartłomiej Glina, Elżbieta Musztyfaga (UP Wrocław), Łukasz Uzarowicz (SGGW Warszawa)

 

W dniach od 22 września do 3 października 2014 r. w Llejdzie i Tremp (Hiszpania) odbyły się międzynarodowe warsztaty mikromorfologii gleb. Organizatorem kursu była Prof. Rosa Maria Poch – przewodnicząca Komisji Morfologii i Mikromorfologii Gleb (Soil Morphology and Micromorphology) działającej w ramach Międzynarodowej Unii Gleboznawczej (IUSS). W szkoleniu, które zostało zorganizowane w Uniwersytecie w Lleidzie oraz Katalońskim Instytucie Kartografii i Geologii (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya) w Tremp, wzięło udział 21 uczestników z Brazylii, Chorwacji, Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Polski i Włoch.

Polskę reprezentowali: dr hab. inż. Tomasz Zalewski, dr inż. Ryszard Mazurek (obaj UR Kraków), dr Łukasz Uzarowicz (SGGW Warszawa) oraz mgr inż. Elżbieta Musztyfaga i mgr inż. Bartłomiej Glina (doktoranci UP Wrocław).

Wśród prowadzących dwutygodniowe zajęcia znaleźli się specjaliści od mikromorfologii gleb, mikroskopii optycznej i archeologii: Georges Stoops (Universiteit Gent), Rosa Poch (Universitat de Lleida), Vera Marcelino (Universiteit Gent), Albert Solé Benet (Estación Experimental de Zonas Áridas - CSIC Almería, Hiszpania), Maria Mercè Bergadà (Universitat de Barcelona), Esperança Tauler i Àngels Canals (obie Universitat de Barcelona).

Zajęcia zaczęły się w Uniwersytecie w Lleidzie, gdzie uczestnicy zostali zapoznani w terenie z metodyką poboru próbek glebowych o nienaruszonej strukturze. Następnie w pracowni mikromorfologicznej Uniwersytetu w Lleidzie została przedstawiona metodyka przygotowania preparatów.

 

 

Organizatorka kursu w otoczeniu polskich uczestników (Fot. T. P. Alamino)

 

Od lewej B. Glina, E. Musztyfaga, R. Mazurek i T. Zalewski w trakcie pracy (Fot. Ł. Uzarowicz)

 

Większość zajęć odbywała się w Tremp, gdzie w trakcie pierwszego cyklu wykładów i ćwiczeń uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ogólną problematyką związaną z mikromorfologią gleb (przedstawione zostały podstawy mikroskopii optycznej, wstęp do mikromorfologii oraz wstęp do rozpoznawania najważniejszych właściwości widocznych w płytkach cienkich, takich jak mikrostruktura, agregaty, pory, składniki mineralne i organiczne, mikromasa glebowa i cechy pedogenetyczne). W trakcie zajęć praktycznych każdy z uczestników w laboratorium mikroskopowym samodzielnie opisywał szlify glebowe zgodnie z systemem zaproponowanym przez G. Stoopsa.

 

 

Po zajęciach ogólnych nastąpił cykl zajęć zapoznających z zastosowaniem mikromorfologii w specyficznych badaniach gleboznawczych i archeologicznych. W trakcie kursu odbyła się też całodniowa sesja terenowa, ukazująca budowę geologiczną, geomorfologię, hydrologię oraz pokrywę glebową w basenie Tremp (Conca de Tremp).

Po blisko dwóch tygodniach przygody z mikromorfologią, uczestnicy rozstali się bogatsi nie tylko o nowe doświadczenia naukowe, ale również w nawiązane kontakty i przyjaźnie.

 

Kalendarium konferencyjne

(Kolorem czarnym oznaczono konferencje zagraniczne, kolorem czerwonym – sympozja odbywające się w Polsce)

 

2014

Seminarium naukowe

DYSKONTYNUACJE I TRENDY ROZWOJOWE

GLEB LEŚNYCH ŚRODKOWEJ EUROPY

połączone z Jubileuszem 90-lecia

PROF. ALOJZEGO KOWALKOWSKIEGO

23.10.2014, IBL, Sękocin Stary

 

6th Global Workshop

DIGITAL SOIL MAPPING 

11-14.11.2014, Nanjing, China

http://dsm2014.csp.escience.cn

 

XII Sympozjum

TRACE ELEMENTS IN THE ENVIRONMENT

17–19.11.2014, IUNG, Puławy

http://www.iung.pulawy.pl/eng/

 

6th Global Workshop

DIGITAL SOIL MAPPING 

11-14.11.2014, Nanjing, China

http://dsm2014.csp.escience.cn

 

Seminarium Naukowe

GLEBOZNAWSTWO - DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA

W PROCESIE KSZTAŁCENIA

28.11.2014, PW, Warszawa

http://www.kgpinsp.gik.pw.edu.pl/

 

AEOMED Workshop

DESERT LOESS FORMATION FROM SOURCE TO SINK

25-28.11.2014, Negev desert, Israel

https://ppsg2011.uni-hohenheim.de

 

First Global Soil Biodiversity Conference

ASSESSING SOIL BIODIVERSITY AND ITS ROLE FOR ECOSYSTEM SERVICES

Global Soil Biodiversity Initiative

2-5.12.2014, Dijon, France

http://www.gsbiconference.elsevier.com/

 

Konferencja Naukowa

TRANSFORMACJA ZANIECZYSZCZEŃ

W ŚRODOWISKU

11-12.12.2014, Kraków

AGH, IUNG w Puławach

http://www.wggios.agh.edu.pl/wydzial/badania

 

 

2015

 

XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowej

REMEDIACJA, REKULTYWACJA I REWITALIZACJA

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITE)

15-18.04.2015 Kołobrzeg

http://www.pzits-cedeko.com.pl/konferencje

 

GLOBAL SOIL SECURITY SYMPOSIUM

19-25.04.2015, Texas, USA
A&M University, College Station, Texas
https://globalsoilsecurity.tamu.edu/index.html

 

The 4th Global Workshop on Proximal Soil Sensing

SENSING SOIL CONDITIONS AND FUNCTIONS

12-15.05.2015, Hang Zhou, China

http://www.gwpss2015.com/

 

ESCO Conference

AGROECOLOGICAL ASSESSMENT AND FUNCTIONAL-ENVIRONMENTAL OPTIMIZATION OF SOILS AND TERRESTRIAL ECOSYSTEMS

European Society for Soil Conservation (ESCO)

18-22.05.2015, Moscov, Russia

http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/events/Future_events/7_Congr_ESSC_Circ_1.pdf

 

18th International

Soil Conservation Organization Conference (ISCO)

ACHIEVING SUSTAINABILITY THROUGH CONSERVATION IN A CHANGING WORLD

31.05-06.06.2015, El Paso, Texas, USA

http://tucson.ars.ag.gov/isco/index.php

 

Global Workshop

DIGITAL SOIL MORPHOMETRICS

1-4.06.2015, University of Wisconsin, Madison, USA http://digitalsoilmorphometrics.org/

 

International Conference

LAND QUALITY AND LANDSCAPE PROCESSES

2-4.06.2015, Kesztely, Hungary

http://lq2015.georgikon.hu/

 

7th International Symposium

INTERACTIONS OF SOIL MINERALS WITH ORGANIC COMPONENTS AND MICROORGANISMS

5-10.06.2015, Montreal, Canada

http://ismom2015.conference.mcgill.ca/index0f50.html

 

13th International Conference

on the Biogeochemistry of Trace Elements

ICOBTE

12-16.07.2015, Fukuoka, Japan

http://www.icobte2015.org/

 

10th European Conference

PRECISION AGRICULTURE

12-16.07.2015, Volcani Center, Israel

http://www.ecpa2015.com/

 

XIX INQUA Congress

QUATERNARY PERSPECTIVES ON CLIMATE CHANGE, NATURAL HAZARDS AND CIVILIZATION

27.07 – 02.08.2015, Nagoya, Japan

http://inqua2015.jp/

 

29. Kongres

Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

ZASOBY GLEBOWE

A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

31.08 - 3.09.2015, Wrocław 

http://www.org.up.wroc.pl/igosr/PTG29/index.html

 

5th International Symposium 

SOIL ORGANIC MATTER.

20-24.09.2015, Göttingen, Germany

www.som2015.org

 

IUSS International Congress

on the occasion of the International Year of Soils 2015

SOIL FUNCTIONS AND CLIMATE CHANGE –

DO WE UNDERESTIMATE THE CONSEQUENCES OF NEW DISEQUILIBRIA IN SOIL PROPERTIES?

(SUSTAIN)

23-26.09.2015, Kiel, Germany

http://www.soils.uni-kiel.de/de/sustain-2015

 

 

2016

 

5th ESSS International Congress

EUROSOIL 2016

17-22.07.2016, Istanbul, Turkey

http://www.eurosoil2016istanbul.org/

 

 
 

CZARNA ZIEMIA

Pismo Informacyjne

Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

ul. Wiśniowa 61

02-520 Warszawa

http://www.ptg.sggw.pl

 

Redakcja:

Cezary Kabała, cezary.kabala@up.wroc.pl

Marek Drewnik, m.drewnik@geo.uj.edu.pl

 

Bezpośrednich uczestników zdarzeń

zachęcamy do bieżącego nadsyłania informacji

o konferencjach, awansach, publikacjach itd.